Ogólnopolskie Sympozjum
NPMS

Nauka i Przemysł
metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

27 - 29 czerwca 2023 

PRZEJDŹ DALEJ

Patroni honorowi

Lublin 24 listopada 2022

Szanowni Państwo

     Pragniemy Państwa zaprosić na kolejne Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka
i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, które odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2023 roku. Konferencja organizowana jest przez Instytut Nauk Chemicznych, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych. 

Sympozjum stanowić będzie okazję do zaprezentowania dorobku naukowego, nowoczesnych procedur i badań analitycznych prowadzonych w Państwa macierzystych placówkach. 

Serdecznie zapraszamy!
  

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Zbigniew Hubicki

Celem Sympozjum jest wymiana wzajemnych doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy związanej z praktycznym wykorzystaniem metod spektroskopowych. Obszarami zainteresowania Konferencji będą tematy związane z zastosowaniem metod spektroskopowych
w Dziedzinach:
- Nauki chemiczne
- Chemia koordynacyjna
- Chemia supramolekularna
- Nanomateriały
- Światłowody
- Fizyka
- Ochrona środowiska
- Medycyna, farmacja i biochemia
- Środki bioaktywne i chemia kosmetyczna
- Adsorpcja i kataliza
- Przemysł chemiczny
- Ceramika
- Chemia rolna
- Chemia kryminalistyczna
- Gleboznawstwo
- Mineralogia
- Geologia
- Analityka sądowa

Wykłady plenarne

Prof. dr hab. Iwona Łakomska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, ​Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 

Wykład plenarny: Czy kompleksy platyny(II) i rutenu(III) z rozbudowanymi
triazolopirymidynami ujarzmią nowotwory?

więcej informacji

Prof. dr hab. Włodzimierz  Lewandowski

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Katedra Chemii
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Narodowym Instytucie Badawczym w Warszawie 

Wykład plenarny:  Badania fizykochemiczne kompleksów wybranych metali z ligandami o znaczeniu biologicznym. Zależność między strukturą molekularną a aktywnością biologiczną (antyutleniającą, mikrobiologiczną, cytostatyczną) kompleksów

więcej informacji

Prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 

Wykład plenarny: Nowe metody w spektrometrii mas do analizy materiału biologicznego

więcej informacji

Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

Uniwersytet Technologiczno-Huma­nistyczny w Radomiu, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa,
Dyrektor ds. Badawczo-Rozwojowych w firmie kosmetycznej Onlybio.life S.A. w Bydgoszczy,
Członek Rady Nadzorczej firmy Hub.tech S.A. (dawniej Boruta-Zachem S.A.),
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.

Wykład plenarny: Triki stosowane w projektowaniu i wytwarzaniu kosmetyków - aspekty naukowe

Więcej informacji

Komitet Organizacyjny  

W skład Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Sympozjum Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, wchodzą:

Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
przewodniczący

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
zastępca przewodniczącego

Dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. UMCS
Mgr Marzena Gęca 
Mgr Emil ZiębaKatolicki Uniwerstet Lubelski Jana Pawła II
Mgr Bożena Górecka 
Mgr Anna Tyńska

Opłaty i Terminy

Osoby, których uczestnictwo w Konferencji zostanie sfinansowane przynajmniej 
w 70% ze środków publicznych: 800 zł

Pozostali uczestnicy Konferencji: 800 zł + VAT

Kwota obejmuje udział w Sympozjum oraz publikację prac 
w monografii konferencyjnej (wersja elektroniczna) 
oraz wyżywienie (obiady i kolacje)

Termin zgłoszeń 15.04.2023
Termin nadsyłania prac 15.04.2023
Termin wpłat 28.04.2023

Adres do korespondencji:
„Nauka i Przemysł”
Katedra Chemii Nieorganicznej
Instytut Nauk Chemicznych
Wydział Chemii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
email: npms.lublin@mail.umcs.pl
Aktualne informacje można znaleźć:
pod nr tel.: 81 537 57 38 lub 81 537 57 70
Konto bankowe Sympozjum
POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE
ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL11 1600 1462 1024 7674 0000 0008
W rubryce „tytułem” należy wpisać:
„Nauka i Przemysł” Imię i Nazwisko, Instytucja, Adres, NIP
(dane te są konieczne do wystawienia faktur)

Artykuły, Wystąpienia i  Postery
Osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem w Sympozjum proszone są o nadesłanie artykułu w języku polskim do dnia 31.03.2023 r. Jest to ostateczny termin przyjmowania prac. Prace nie spełniające wymogów edytorskich nie będą przyjmowane. Artykuły napisane w edytorze MS Word (plik DOC) prosimy nadesłać w formie elektronicznej na adres:
npms.lublin@poczta.umcs.lublin.pl

Nadesłane artykuły będą opublikowane w formie monografii PDF z numerem ISBN po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
Wytyczne dotyczące przygotowania artykułów znajdują się  TUTAJ  

Organizatorzy informują, że każdy uczestnik może przesłać :
2 (dwa) artykuły o objętości maksymalnej 4 strony maszynopisu/artykuł.

Czas trwania wykładu: 30 minut
Czas trwania komunikatu: 15 minut

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy zgłoszonej prezentacji.

Zakwaterowanie
Na potrzeby Sympozjum zarezerwowane zostały miejsca noclegowe w Hotelu Mercure Lublin Centrum, Al. Racławickie 12, 20-037 Lublin:
290,- PLN / dobę / pokój jednoosobowy
320,- PLN / dobę / pokój dwuosobowy
Parking: 34 PLN / dobę / samochód osobowy
Cena zawiera VAT oraz śniadanie w formie bufetu.
Uczestnicy dokonują rezerwacji we własnym zakresie, mailowo za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego.
Hotel oferuje zniżki dla uczestników Sympozjum.
Oferta ze zniżką jest ograniczona czasowo do 31.03.2023 r.
Kontakt:
Hotel Mercure Lublin Centrum, Al. Racławickie 12, 20-037 Lublin
Dział Rezerwacji: Agnieszka Niewiadomska, tel. +81 533 72 12, e-mail: H3404-RE@accor.com
Dział Sprzedaży: Anna Dec, tel. 502 198 200, e-mail: H3404-FO@accor.com

Istnieje także możliwość zakwaterowania we własnym zakresie w:

Hotelu Logos* (wcześniej Dom Nauczyciela) 
+48 81 533 82 85, recepcja@hotellogos.lublin.pl
 
Hotelu Młyn***   
+48 669 806 802, recepcja@hotel-mlyn.lublin.pl

Hotelu Wieniawski ***   
+48 515 595 507, info@hotelwieniawski.pl
 
Hotelu Victoria***  
+48 665 036 326, sprzedaz@victorialublin.pl

Kontakt

Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
+48 ​​81 537 55 11
 
Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska  
+48 ​​81 537 57 70

Dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. UMCS
+48 ​​81 537 57 38
 
mgr Marzena Gęca
+48 ​​81 537 57 70

email: npms.lublin@mail.umcs.pl

oraz pod adresem
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Chemii
Instytut Nauk Chemicznych
Katedra Chemii Nieorganicznej
pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin

Nasi Sponsorzy i Partnerzy

Platynowy Sponsor:

Sponsor:
Patronat medialny:

Galeria NPMS 2022

Monografie

Monografia 2021

Monografia 2022