Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski 

Uniwersytet Technologiczno-Huma­nistyczny w Radomiu, Wydział Inżynierii Chemicznej 
i Towaroznawstwa,

Dyrektor ds. Badawczo-Rozwojowych w firmie kosmetycznej Onlybio.life S.A. w Bydgoszczy,
Członek Rady Nadzorczej firmy Hub.tech S.A. (dawniej Boruta-Zachem S.A.), 
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.

Wykład plenarny: Triki stosowane w projektowaniu i wytwarzaniu kosmetyków - aspekty naukowe

    Profesor Wasilewski pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Huma­nistycznego w Radomiu, w Katedrze Chemii Przemysłowej. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału, a w latach 2012-2016 prodziekana ds. naukowych. W latach 2013-2020 kierował Katedrą Chemii, a następnie Katedrą Towaroznawstwa i Nauk o Jakości. Utworzył i kieruje pracami Laboratorium Towaroznawstwa Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej.
W 2004 r. obronił doktorat na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a w 2014 r. na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2021 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Profesor Wasilewski reprezentuje dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości, znajdującą się w dziedzinie nauk społecznych.
    Aktywnie angażuje się w działalność w organizacjach naukowych. Obecnie pełni funkcje członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz V-ce Przewodniczącego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk. W latach 2017-2022 pełnił funkcję V-ce Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, a w latach 2016-2021 funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości. Zasiada w Radzie Programowej czasopisma Przemysł Chemiczny oraz w Radzie Naukowej czasopisma Chemia i Biznes – Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej. W 2020 roku został powołany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na członka Rady do spraw Kompetencji Sektora Chemicznego.Jest Członkiem Sądu Konkursowego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich – Forum Kosmetyki Beauty Vision. Jest także rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie wyrobów kosmetycznych, toaletowych i detergentów.
    Profesor Wasilewski prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związaną z właściwościami fizykochemicznymi i użytkowymi surfaktantów, opracowywaniem i wytwarzaniem nowoczesnych form, optymali­zacją receptur oraz oceną jakości kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Jest autorem ponad 160 artykułów naukowych, 1 monografii naukowej, 1 patentu amerykańskiego i 39 patentów polskich. Dotychczas kierował 6 projektami badawczymi, a w kilkunastu brał udział jako główny wykonawca. Dotychczas wypromował 3 doktorów.
    Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem oraz innymi jednostkami naukowymi. Od 2015 roku jest właścicielem firmy Innowacyjno-Wdrożeniowej CosMedChem. Kierował szeregiem prac naukowo-badawczych, dotyczących opracowania innowacyjnych technologii i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej, w ramach współpracy z firmami m.in. Onlybio.life SA w Bydgoszczy, Hub.tech SA (dawniej Boruta-Zachem S.A.), PCC Exol SA, Grupa INCO SA, Boruta-Zachem Biochemia SA, Global Cosmed SA, Mondo Minerals BV (Holandia), Elementis (USA) czy CosLab Laborat Controle Recherch Medical (Francja). Obecnie kieruje Działem Badawczo-Rozwojowym w firmie kosmetycznej Onlybio.life S.A. w Bydgoszczy. Współtworzy kosmetyki obecne na rynku pod marką OnlyBio oraz zajmuje się realizacją projektów badawczo-rozwojowych. Jest także członkiem Rady Nadzorczej firmy Hub.tech S.A. (dawniej Boruta-Zachem S.A.). W sferze naukowej współpracuje m.in. z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Research Institute of Daily Chemical Industry w Taiyuan w Chinach. Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
    Za swoje prace był wielokrotnie nagradzany. Był m.in. stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto, kilkukrotnie został nagrodzony medalami na targach i wystawach, poświęconych produktom kosmetycznym (m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA w Zagrzebiu, Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes” – Moskwa, Wystawie IENA w Norymberdze, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Inno-Wings w Lublinie).